Kwaliteit en veiligheid
staan altijd centraal

Direct contact? 0229-240444

Onze twee belangrijkste fundamenten:

1

Productleiderschap

Het produceren en leveren van producten en diensten die voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze klanten, en die voldoen aan geldende wet en regelgeving.

2

Operational excellence

Het vergroten van de efficiency, productiviteit en verkorting van doorlooptijden door voortdurend verbeteringen te treffen in onze processen en organisatie.

Gecertificeerd sinds:

2001

VCA

2014

NEN-EN-1090

kwaliteit

NEN-EN-1090

Holland Staal is NEN-EN 1090 gecertificeerd. Dit betekent dat wij bevoegd zijn een CE verklaring af te geven voor de producten die wij leveren en monteren. Inclusief, voor zover van toepassing, constructief ontwerp en de constructieve berekening, en/of detailleringen.

De norm kent 4 uitvoeringsklassen, die, afhankelijk van de risico’s, steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteitsborging. Wij zijn gecertificeerd om staalconstructies te vervaardigen tot en met executieklasse 3 (EXC3). Dit is de één na zwaarste klasse. Dit betekent dat wij een CE markering mogen afgeven voor de schuren die wij bouwen maar ook voor de meer complexe staalconstructies in publiek toegankelijke gebouwen en toepassingen. 

EXC3 is van toepassing op gebouwen die hoger zijn dan 15 verdiepingen. Grote dakconstructies en constructies op publieke plaatsen zoals treinstations en busstations vallen ook onder deze klasse. Net als bruggen, paalconstructies, torens, uitkragende gebouwen en grote schoorstenen voor bijvoorbeeld fabrieken. 

Van al onze projecten kunnen wij een CE markering afgeven. Daarmee wordt aangetoond dat de opgeleverde constructie voldoet aan de NEN-EN-1090-1.

Kwaliteitsborging

Ons kwaliteitssysteem voorziet in:

 • Gecertificeerde lasmethodes.
 • Gekwalificeerde lassers.
 • FPC systeem volgens NEN-EN-3834-2.
 • Overstempelen van staalprofielen volgens NEN-EN-10204.

Onze lascoördinator zet zich dagelijks in om onze kwaliteit in de productie te garanderen. Als IWT lastechnicus (NL-488) met 32 jaar ervaring bij Holland Staal -SKO geregistreerd onder nummer 110066-  is dit aan hem toevertrouwd. Zo worden onze producten doorlopend gecontroleerd op de lasverbindingen en maatvoering. Eventuele afwijkingen worden geregistreerd en direct afgehandeld. Lassers en constructiebankwerkers worden regelmatig getoetst op hun vaardigheden en geleverde kwaliteit. En het doorlopend stimuleren en coachen van de medewerkers zorgt ervoor dat zij het beste uit zichzelf halen. Dit zie je terug in onze producten.

Daarnaast kijkt onze KAM-functionaris continue naar mogelijkheden om onze processen te verbeteren en efficiënter te werken. Ook zorgt zij ervoor dat ons beleid en de eisen met betrekking tot de NEN-EN 1090 en  VCA* zijn geïmplementeerd in onze bedrijfsprocessen.

veiligheid

Safety first

Om de veiligheid op de bouwplaats te vergroten is Holland Staal VCA* gecertificeerd. Dit betekent dat onze werknemers zich bewust zijn van de gevaren om zich heen. Hiermee voorkomen we gevaarlijke situaties en ongevallen. Ook wordt er rekening gehouden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij en worden er waar mogelijk verbeteringen doorgevoerd.

De staalbouw kent veel risicovolle uitvoeringen in het werk zoals werken met een hoogwerker, vorkheftruck, verreikers, (bovenloop)kranen e.d.  Naast het VCA certificaat volgen alle medewerkers die risicovolle taken uitvoeren iedere 5 jaar – en vaker als de situatie daarom vraagt- een veiligheidstraining specifiek voor de uitvoering van hun taak. Onze buitendienstmedewerkers doen actief mee aan inducties, toolboxmeetingen, en houden actief werkplekinspecties.

Wilt u meer weten over ons VGM beleid? Zie onderstaande link naar onze beleidsverklaring.

Beleidsverklaring

Veiligheidssysteem

Ons veiligheidssysteem voorziet onder andere in het creëren van een werkomgeving waarin alle medewerkers zich prettig en gewaardeerd voelen en veilig kunnen werken. Maar ook preventie van de milieubelasting en het verbeteren van de milieuprestaties spelen een belangrijke rol. Met onze jarenlange ervaring met diverse opdrachtgevers hebben wij een kennisbank opgebouwd die voorziet in de evaluatie en borging van risico’s, montageplannen, en lessons learned. Hierdoor kunnen wij in een vroeg stadium acteren en ondersteuning bieden aan onze opdrachtgevers om het werk zo veilig en efficiënt mogelijk uit te voeren. Afhankelijk van het type project voorzien wij in de nodige documentatie zoals:

 • V&G deelplan (H&S plan)
 • VGM handboek (H&S manual)
 • Montageplan (Method Statement)
 • Risico analyse en evaluatie (Risk Assessments)
 • Hijsplannen (Lifting Plan)
 • Beoordeling gevaarlijke stoffen (COSHH assessments)
 • Algemene project risico’s  (Project Risk Register)

overstempelen

NEN-EN-10204

Holland Staal is bevoegd tot het overstempelen van materiaalgegevens van geleverde metaalproducten conform de NEN-EN-10204.

Geleverde staalproducten zijn voorzien van een materiaalcertificaat (3.1). Hierop staat specifieke informatie over het product. Dit certificaat is gekoppeld aan een heatnummer welke is aangebracht in het materiaal.

Bij het verwerken en versnijden van materiaal is het heatnummer niet langer aanwezig op de versneden of gezaagde onderdelen. De onderdelen zijn dus niet langer herkenbaar of traceerbaar. Het heatnummer mag niet zomaar aangebracht worden op versneden of gezaagde onderdelen. Hiervoor dient met bevoegd te zijn. Deze bevoegdheid wordt gerealiseerd met het NEN-EN-10204 certificaat.