Excellence Parking Schiphol
Amsterdam
Highlight

Dankzij een bijzondere door Holland Staal
toegepaste dakconstructie kon een
besparing van 5% op de totale
aanneemsom worden gerealiseerd.

W. de Boer groenten- en fruitteler
Westwoud
Highlight

Door toepassing van raatliggers als
dakgordingen konden we de maximaal
voorgeschreven hoogte halen.

Highlight

Om de gewenste binnenruimte te creëren,
hebben we de spanten geformeerd uit
tapse raatliggers die op 10 meter
afstand van elkaar werden geplaatst.

Waterland Terminal
Amsterdam
Highlight

De Amsterdamse Westhaven had de
primeur met de allereerste overdekte
laad- en losvoorziening voor zeeschepen.

Waterland Terminal
Amsterdam
Highlight

De Amsterdamse Westhaven had de
primeur met de allereerste overdekte
laad- en losvoorziening voor zeeschepen.