Holland Staal

voor de offshore

De offshore industrie stelt zeer hoge kwaliteitseisen aan constructies. En terecht: er staan vaak  enorme economische belangen op het spel.

Maar hoe zwaar die ook wegen, ze mogen nooit ten koste gaan van de algehele veiligheid, duurzaamheid en gebruiksgemak. De werkomstandigheden in de offshore zijn immers vaak zwaar en niet zelden ongevaarlijk.

Ook hier gaat ons geen zee te hoog. We hebben een jarenlange ervaring met het ontwerpen, berekenen en produceren van complexe stalen constructies voor de offshore. Met name als het gaat om Helidecks blijkt onze knowhow van onschatbare waarde.

Offshore